COMMUNIQUÉ – Contournement

COMMUNIQUÉ – Contournement

Trotz alle Bedenken a Verbesserungsvirschléi gouf e Freideg am Ministerrot d’Decisioun geholl, dass d’Variante 2 fir de Käerjenger Contournement soll gebaut ginn.

Sécher, och eis läit d’Wuel vun de Käerjenger Leit um Häerz, an awer kënne mir dës Decisioun net guttheeschen, an dat aus enger Rei vu Grënn, déi de Suessemer Gemengerot a sengem Avis opgezielt huet (cf. www.sanem.lu Avis du conseil communal du 4 juillet 2016). D’CSV-Fraktioun huet och nach eng Kéier hir Meenung zum Contournement an der Gemengerotssitzung vum 4. Juli ënnerstrach (cf. https://suessem.csv.lu oder www.facebook.com/CSVSuessem)

Elo gëtt fir 60 bis 70 Milliounen Euro e Contournement gebaut, deen, wéi de Minister Bausch selwer zouginn huet, de Verkéiersproblem net léist ; et gouf eng Variante gewielt, vun engem ‘grénge’ Minister, déi an der virëschter Regierung aus “ökologesche” Grënn net an d’Selektioun komm ass. Da muss een sech awer op d’mannst wonneren, dat ebe just dës Variante elo als déi “bescht” do steet.

D’Null-Variante, déi vu ville Säite proposéiert gouf, sollt keng Léisung duerstellen. Elo awer gëtt zousätzlech zum Contournement d’Variante Null+ néideg; an hei ginn en Deel vun deene Moossnahme virgeschloen, déi am Avis vum Suessemer Gemengerot a vum Mouvememt Écologique opgefouert goufen. Ass dat net de Beweis, dass de Contournement keng Léisung ass an dass et och anescht ka goen?

“D’Collectrice A13 packt dat”, hat de ‘grénge’ Staatssekretär an der Informatiounsversammlung fir di Suessemer Bierger behaapt. A gouf vun de Leit ausgelaacht. Déijéineg, déi all Dag iwwert d’A13 fuere, wëssen et ganz sécher besser: d’A13 packt et elo schonn net, a ganz sécher guer net méi, wann de Verkéier vun engem Contournement och nach dohi geleet gëtt.

Fazit: d’CSV – Suessem steet weider hannert deem Avis, deen de 4. Juli vum Suessemer Gemengerot ugeholl gouf. Desweidere plaidéiere mir och derfir, dass de Gemengerot sech an den nächsten Deeg esou séier wéi méiglech zesummesetzt, fir weider Schrëtt ze beschwätzen.

Mir bleiwen op alle Fall fest iwwerzeegt, dass d’Moossnahme vun enger Variante 0 (oder 0+) ganz sécher a méi séier vill Verbesserunge fir Käerjeng an d’Käerjenger Leit bréngen . Esou brauch een net elo 60 – 70 Milliounen vu Steiergelder auszeginn, fir de Verkéiersproblem NET ze léisen.

Suessem, den 30. Juli 2016