Verschidde Froen un de Schäfferot vun der Gemeng Suessem

Froen un de Schäfferot vun der Gemeng Suessem

Bieles, den 8. Oktober 2016

Gemäss dem Artikel 25 vum Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988, erlaabt mär Äech an der Sëtzung vum nächste Gemengerot folgend Froen ze stellen:

 

  • Nodeems mär d’Situatioun an der Rue des Alliés schonn am läschte Gemengerot ugeschwuat haten, wéilte mär haut méi präzis nohaken aus wat fir engem Grond d’Kéier vis-à-vis vum fréiere St Laurent, wéi an der Petitioun vun den Awunner aus der Strooss gefrot, net entschärft gëtt? Kéint deen Eck net och mat esou Bulle wéi vis-à-vis ausgestatt gi fir dass keng Gefierer um Trottoir halen resp. driwwer fueren an esou d’Foussgänger besser geschützt ginn?
  • D’Kierchefabriken aus eiser Gemeng hunn dem ganze Gemengerot Mëtt Oktober Post zoukomme gelooss. Firwat ass déi eis net zougestallt ginn?
  • Kéint Där eis w.e.g. déi läscht Versioun vum Recours géint de Käerjenger Contournement zoukomme loossen?

 

Merci am viraus fir Är Äntwerten, mat menge beschte Gréiss,
Fir d’CSV-Fraktioun, Mike LORANG a Carine REUTER-BAULER

Nathalie MORGENTHALER
Member vum Gemengerot