Aus dem Gemengerot

Allgemeng CSV-Stellungnahm an awer och spezifesch zum Punkt 24

Allgemeng CSV-Stellungnahm an awer och spezifesch zum Punkt  24 : «Avis du conseil communal relatif à la circulaire n°3046 du Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région : Information et consultation du public concernant le calendrier, le programme de travail prévisionnel et les questions importantes en matière de gestion de l’eau dans le cadre de la révision, du plan de gestion des districts ...

Weider liesen

Verschidde Froe vun de CSV-Fraktioun

Un de Schäfferot vun der Gemeng Suessem Bieles, Juni 2013 Gemäss dem Artikel 25 vum Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988, erlaabt mär Äech an der Sëtzung vum nächste Gemengerot folgend Froen ze stellen: (méi…)

Weider liesen

Verkéierssituatioun an der Rue de France zu Bieles

Un de Schäfferot vun der Gemeng Suessem Bieles, Mee 2013 Am Gemengerot hu mär scho méi dacks iwwert d’Verkéierssituatioun an der Rue de France zu Bieles geschwuat. D’CSV huet rezent och nach eng Kéier op déi geféierlech Lag vun der Maison relais an där Strooss higewisen, awer och allgemeng op den onerlaabten Duerchgaangsverkéier vun de Camionen déi aus Richtung oder a Richtung Frankräich och duerch de Rescht vun ...

Weider liesen