Comité CSV-Suessem

Sektiounspresidentin, Schäffin Nathalie Morgenthaler
—————————– ———— ——————————-  —————————-
Vize-Presidentin Aurélie Anen  
Vize-President, Schäffen Mike Lorang
—————————–  ———– ——————————- —————————–
Sektiounssekretärin (politesch) Carine Reuter-Bauler
Sektiounssekretärin (administrativ) Sylvie Delmarko-Greisch
 —————————–  ———– ——————————- —————————–
Trésorier Tom Schockmel
—————————–  ———– ——————————- —————————–
Membre, Gemengerot
Gaston Anen
Carmen Avarello
Michel Baschera
Eric Batting
Simone Frieseisen-Barth
Gemengeréitin Anne Logelin  
 Webmaster Albert Menghi

Pol Pomante  
Gemengeréitin Franca Romeo  
Lucien Schilling  
Jos Schmit
Ferdinand Simon